Tillsammans skapar vi trygga skolor med välmående elever

Skolia arbetar helhjärtat med att tillgodose skolors behov av kvalificerad personal inom elevhälsa. Vi erbjuder allt från flexibel bemanning till vårdgivaransvar på entreprenad. Alltid med eleven i fokus.

Sök personal Sök jobb Vårdgivarentreprenad

Tillsammans skapar vi trygga skolor med välmående elever

Skolia arbetar helhjärtat med att tillgodose skolors behov av kvalificerad personal inom elevhälsa. Vi erbjuder allt från flexibel bemanning till vårdgivaransvar på entreprenad. Alltid med eleven i fokus.

Sök personal Sök jobb Vårdgivarentreprenad

Vårt löfte

Kvalificerad bemanning och kompetent personal

Kvalitet

Vi är experter inom elevhälsa och arbetar engagerat för att matcha rätt person till ditt uppdrag och därmed garantera en kvalitativ elevhälsa.

Ansvar

Skolia är ett auktoriserat bemanningsföretag som tar ansvar för att skapa goda och trygga förutsättningar för både medarbetare och kundskolor.

Flexibilitet

Vi är en flexibel och tillgänglig partner som arbetar långsiktigt för att uppnå skolors såväl som anställdas mål och behov.

Skolläkaren är den som är ansvarig för den medicinska elevhälsan och arbetar tillsammans med skolsköterskan på elevhälsomottagningen på skolan.

Skolsköterskan står för det medicinska och hälsofrämjande arbetet i elevhälsan. Insatsen är lagstadgad och styrs av skolans styrdokument samt Socialstyrelsens och Skollagens riktlinjer.

Skolkuratorn utför det psykosociala- och preventiva arbete på skolan. Det innefattar insatser på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå som samhällsnivå.

En barn- och ungdomspsykolog gör en bedömning av eleven enligt önskemål och utifrån förälderns / elevens/ skolans frågeställning som exempelvis kan handla om inlärningssvårigheter.

Specialpedagogen arbetar med skolutvecklingsfrågor i nära samarbete med skolledningen, samt med att ge stöd till elever med särskilda behov.

SYV

Studie- och yrkesvägledaren hjälper eleven att utifrån sina unika behov lösa och hantera problem inför val av utbildningsvägar, studieplaner och framtida yrkesval.

Ett komplett elevhälsoteam

Som experter inom elevhälsa tar vi ansvar för att tillgodose skolor med den kompetens som behövs för en kvalificerad elevhälsa.

Helhetsansvar med vårdgivarentreprenad

Vi erbjuder vårdgivaransvar på entreprenad och arbetar alltid enligt de lagar och regler som finns vad gäller skola/hälso- och sjukvård.

Vi sätter elevhälsan i fokus

Våra medarbetare arbetar på olika uppdrag, beroende på skolornas behov. Som anställd hos oss har du ett flexibelt arbete med stort eget ansvar.

Testimonials

Vad våra kunder säger

”Vi hyr in vårt elevhälsoteam av Skolia och kan varmt rekommendera dem! Personalen är lyhörd och arbetar professionellt. Vi har ett nära samarbete där vi planerar och utvärderar våra mål tillsammans.”

-Malin, rektor

”Skolia erbjuder mig som anställd spännande och varierande uppdrag, vilket ger mig en mångsidig erfarenhet och ett bra kunskapsutbyte. Jag uppskattar verkligen möjligheten jag får att forma min roll och kunna påverka.”

-Chris, skolkurator

”Skolia är en trygg och flexibel arbetsgivare som alltid ger mig gott stöd. Trots självständigheten i arbetet känner jag mig som en del av ett team. Därför väljer jag Skolia framför ensam anställning på enskild skola.”

–Eva, skolsköterska

Våra skolor

Trygga förutsättningar för dig och din skola

Skolia är ett auktoriserat bemanningsföretag, anslutet till Almega och Kompetensföretagen. Vi arbetar långsiktigt för att skapa goda förutsättningar för en kvalificerad elevhälsa, idag och i framtiden.

Trygga förutsättningar för dig och din skola

Skolia är ett auktoriserat bemanningsföretag, anslutet till Almega och Kompetensföretagen. Vi arbetar långsiktigt för att skapa goda förutsättningar för en kvalificerad elevhälsa, idag och i framtiden.