SYV

Studie- och yrkesvägledaren hjälper eleven att utifrån sina unika behov lösa och hantera problem inför val av utbildningsvägar, studieplaner och framtida yrkesval.

Kompetenskrav:

För att bli anställd som SYV hos Skolia krävs att du är utbildad studie- och yrkesvalslärare.

Arbetsbeskrivning:

I enlighet med skollagen och kraven om att elever ska ha tillgång till personal som tillgodoser deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet, arbetar du med följande i ditt arbete som studie- och yrkesvägledare hos Skolia:

  • Informera elever och föräldrar i grupp och enskilt om kommande studieval eller inför yrkesliv.
  • Vara uppdaterad om det ständigt förändrade samhället avseende studier och arbeten.
  • Ordna praktikplatser samt vara skolans kontaktperson gentemot dessa.

Skolias personal har stor komptens. Kontakta oss, så berättar vi om hur vi kan hjälpa dig att bemanna ditt elevhälsoteam.

Våra medarbetare arbetar på olika uppdrag, beroende på skolornas behov. Kontakta oss, så berättar vi om hur du kan bli en del av Skolia.