Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar med skolutvecklingsfrågor i nära samarbete med skolledningen, samt med att ge stöd till elever med särskilda behov.

Kompetenskrav:

För att bli anställd som specialpedagog hos Skolia krävs att du är legitimerad lärare med påbyggnad av specialpedagogisk utbildning.

Arbetsbeskrivning:

I ditt arbete som specialpedagog hos Skolia ingår följande:

  • Arbeta övergripande och ha ansvar för det specialpedagogiska arbetet i verksamheten.
  • Ansvara för utredningar och åtgärdsprogram.
  • Handleda pedagoger, rektorer, assistenter.
  • Arbeta med elever med inlärningssvårigheter.

En duktig och erfaren specialpedagog kan göra hela skillnaden när det handlar om pedagogiskt utvecklingsarbete, stöttning av lärarlaget och enskilda elevers framgång.

Skolias specialpedagoger har stor kompetens. Kontakta oss, så berättar vi om hur vi kan hjälpa dig att bemanna ditt elevhälsoteam.

Våra medarbetare arbetar på olika uppdrag, beroende på skolornas behov. Kontakta oss, så berättar vi om hur du kan bli en del av Skolia.