Skolpsykolog

En barn- och ungdomspsykolog gör en bedömning av eleven enligt önskemål och utifrån förälderns/elevens/skolans frågeställning som exempelvis kan handla om inlärningssvårigheter.

Kompetenskrav:

För att bli anställd som skolpsykolog hos Skolia krävs att du är legitimerad psykolog.

Arbetsbeskrivning:

I ditt arbete som skolpsykolog hos Skolia ingår följande:

  • Göra utredningar.
  • Hålla föreläsningar.
  • Handleda personal.

Skolias skolpsykologer har stor kompetens. Kontakta oss, så berättar vi om hur vi kan hjälpa dig att bemanna ditt elevhälsoteam.

Våra medarbetare arbetar på olika uppdrag, beroende på skolornas behov. Kontakta oss, så berättar vi om hur du kan bli en del av Skolia.