Om oss

Sedan starten 2012 har vi på Skolia arbetat med elevers välmående och hälsa i fokus. Vi bemannar skolors elevhälsoteam med kompetent personal inom elevhälsans alla yrkeskategorier:

Vår vision

Vi strävar efter att vara en självklar samarbetspartner i det professionella elevhälsoarbetet och i det förebyggande arbetet för att skapa trygga skolor. Idag och i framtiden. Därför arbetar vi långsiktigt med att vidareutveckla oss och skapa starka relationer till de skolor vi samverkar med.

Våra uppdrag

Vår affärsidé är att förse skolor med den kompetens som, tillfälligt eller långsiktigt, tillgodoser behovet av kvalificerad elevhälsa. Vi servar allt från mindre friskolor till större kommunala skolor och ansvarar idag för 9 600 elever runt om i Skåne.

Vår garanti

Som experter inom elevhälsa garanterar vi en trygg och flexibel bemanning av professionella medarbetare, där vi möter Socialstyrelsens och Skolverkets krav på en samlad elevhälsa. All vår personal har enligt lag visat upp utdrag ur Belastningsregistret och medicinsk personal kontrolleras hos socialstyrelsen. Tillsammans med våra medarbetare kan vi främja dina elevers lärande, utveckling och hälsa.

Våra medarbetare arbetar på olika uppdrag, beroende på skolornas behov. Hör av dig till oss om du vill bli en del av Skolia.

Skolias personal har stor kompetens. Kontakta oss, så berättar vi om hur vi kan hjälpa dig att bemanna ditt elevhälsoteam.