Skolläkare

Skolläkaren är den som ansvarar för den medicinska elevhälsan och arbetar tillsammans med skolsköterskan på elevhälsomottagningen på skolan.

Kompetenskrav:

För att bli anställd som skolläkare hos Skolia krävs att du är legitimerad läkare med specialutbildning inom:

  • Barn och ungdomsmedicin
  • Barn och ungdomspsykiatri
  • Allmänmedicin
  • Skolhälsovård

Folkhälsovetenskaplig utbildning samt erfarenhet inom elevhälsans medicinska insats är meriterande.

Arbetsbeskrivning:

I ditt arbete som skolläkare hos Skolia ingår följande:

  • Följa basprogrammet enligt Skolias rutiner och metodbok.
  • Ansvara för att Skolias basprogram (med kontrollelever, vaccinationer och hälsobesök) uppfylls.
  • Delta i den löpande kompetensutveckling som Skolia erbjuder.
  • Ingå i skolans elevhälsoteam som medicinsk sakkunnig och bidra med din expertis.
  • Bedriva hälsofrämjande arbete enligt Skolias metodbok.

Skolias skolläkare har stor kompetens. Kontakta oss, så berättar vi om hur vi kan hjälpa dig att bemanna ditt elevhälsoteam.

Våra medarbetare arbetar på olika uppdrag, beroende på skolornas behov. Kontakta oss, så berättar vi om hur du kan bli en del av Skolia.