Skolsköterska

Skolsköterskan står för det medicinska och hälsofrämjande arbetet i elevhälsan. Insatsen är lagstadgad och styrs av skolans styrdokument samt Socialstyrelsens och skollagens riktlinjer.

Kompetenskrav:

För att bli anställd som skolsköterska hos Skolia krävs att du är legitimerad sjuksköterska med specialutbildning inom:

  • Barnsjuksköterska 60 högskolepoäng
  • Skolsköterska 60 högskolepoäng
  • Distriktssköterska 75 högskolepoäng

Erfarenhet av förebyggande arbete inom elevhälsans medicinska insats är meriterande.

Arbetsbeskrivning:

I ditt arbete som skolsköterska hos Skolia ingår följande:

  • Följa basprogrammet enligt Skolias rutiner och metodbok.
  • Ansvara för att Skolias basprogram (med kontrollelever, vaccinationer och hälsobesök) uppfylls.
  • Delta i den löpande kompetensutveckling som Skolia erbjuder.
  • Ingå i skolans elevhälsoteam som medicinsk sakkunnig och bidra med din expertis.
  • Bedriva hälsofrämjande arbete enligt Skolias metodbok.

Skolias skolsköterskor har stor kompetens. Kontakta oss, så berättar vi om hur vi kan hjälpa dig att bemanna ditt elevhälsoteam.

Våra medarbetare arbetar på olika uppdrag, beroende på skolornas behov. Kontakta oss, så berättar vi om hur du kan bli en del av Skolia.