Elevhälsa Digital

Skolia har arbetat med digital elevhälsa gällande skolläkare och skolpsykolog under några år och nu tar vi ytterligare ett kliv och kan presentera hela elevhälsan digitalt.

Skolia har sett att skolor med ett färre antal elever har ett stort behov av digitala lösningar och vi kan nu erbjuda Skolia Elevhälsa Digital!!

Förutom elevhälsans alla yrkeskategorier erbjuder vi även vårdgivaransvar.
Är du intresserad?

Skolia Elevhälsa Digital är en kvalitetssäker tjänst som är effektiv och lönsam.

Som vårdgivare tar vi ansvar för att ge en god och säker vård oavsett om ni väljer Skolia Elevhälsa Digital eller Skolia Elevhälsa på plats.

Vi följer de lagar och förordningar och bestämmelser som gäller för skola/hälso- och sjukvård. Inom ramen för dessa lagar, förordningar och bestämmelser ingår det bland annat ansvar för att det upprättas en patientsäkerhetsberättelse samt att det finns ett medicinskt verksamhetsansvar och ett ansvar för Lex Maria ärenden.

Om ni väljer Skolia Elevhälsa Digital kommer vi även att göra fysiska besök på er skola för att tex ha läkarmottagning eller utföra de kontroller som Socialstyrelsen bestämt så som tex längd, vikt, syn, hörsel och ryggkontroller. Vi kommer då att bära med oss den utrustning som behövs för detta.

Det finns många fördelar med att använda Skolia Elevhälsa Digital

Med Skolia Elevhälsa Digital får man stor tillgänglighet för elev och vårdnadshavare. Vårt journalsystem gör att det är enkelt för oss att koppla upp oss och tillgodose elev och vårdnadshavare.

Det finns många fördelar med att använda Skolia Elevhälsa Digital

Med Skolia Elevhälsa Digital får man stor tillgänglighet för elev och vårdnadshavare. Vårt journalsystem gör att det är enkelt för oss att koppla upp oss och tillgodose elev och vårdnadshavare.

Vi tar ansvar för att tillgodose skolor med den kompetens som behövs för en kvalificerad elevhälsa. Kontakta oss så hjälper vi dig.

För att avlasta rektorer erbjuder vi även vårdgivaransvar på entreprenad. Kontakta oss så berättar vi om vi hur vi kan hjälpa dig.