Vi tar ansvar för hela elevhälsan

Med vår tjänst vårdgivaransvar på entreprenad kan vi avlasta rektorer genom att ta över hela ansvaret för skolans medicinska elevhälsa.
Är du intresserad?

Så går det till

v

Lär känna varandra

Maila eller ring oss så bokar vi in ett möte. Vi är flexibla när det kommer till tid och plats och kan ses ute hos dig, eller på plats hos oss. Under första mötet lyssnar vi till dina behov och svarar på dina frågor.

|

Lösningsförslag och offert

Tillsammans med dig kommer vi fram till en lösning som passar dina krav. Vi arbetar alltid enligt de lagar och regler som finns vad gäller skola/hälso- och sjukvård.

Godkänn offert

När vi tagit emot dina önskemål kan det vara så att vi begär en mer detaljerad beskrivning av uppdraget, för att därefter forma offerten som du sedan får godkänna.

Träffa teamet

Vi presenterar dig som kund hos oss på Skolia och du får möta våra anställda. Ofta har vi ett förslag på vem som kan ta sig an ditt uppdrag. Med expertis och ödmjukhet ser vi till att matcha dig med rätt person från personalstyrkan.

Z

Utbildning och uppföljning

Skolia har regelbundna uppföljningar med våra kundskolor. Vi har internutbildningar och kompetensutvecklar oss och vår personal för att på bästa sätt möta våra kunders krav och behov. Idag och i framtiden.

Fördelar för dig som kund

Utöver flexibel bemanning erbjuder vi även vårdgivaransvar och elevhälsa på entreprenad, där vi utvecklas långsiktigt tillsammans. Vi kvalitetssäkrar alltid våra insatser och garanterar dig ett tryggt och smidigt partnerskap. Skolia tillhör Almega, är medlemmar i Svenskt näringsliv och Kompetensföretagen.

Fördelar för dig som kund

Utöver flexibel bemanning erbjuder vi även vårdgivaransvar och elevhälsa på entreprenad, där vi utvecklas långsiktigt tillsammans. Vi kvalitetssäkrar alltid våra insatser och garanterar dig ett tryggt och smidigt partnerskap. Skolia tillhör Almega, är medlemmar i Svenskt näringsliv och Kompetensföretagen.

Våra medarbetare arbetar på olika uppdrag, beroende på skolornas behov. Hör av dig till oss om du vill bli en del av Skolia.

Skolias personal har stor kompetens. Kontakta oss, så berättar vi om hur vi kan hjälpa dig att bemanna ditt elevhälsoteam.