Hur snabbt kan ni tillsätta personal?

Vanligtvis tar det inte mer än några veckor innan vi kan tillsätta personal. Vi är snabba och effektiva, men lägger också vikt vid att matchningen blir rätt för dig och dina behov.