Vi arbetar med nyckeltal som 400 elever på en heltids-skolsköterska.